Nhân sĩ, trí thức người Việt tại Đức kỳ vọng vào Chính phủ

Theo tiến sỹ Việt Anh, với sự quyết đoán, tinh thần đổi mới sáng tạo của Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam, mối quan hệ kinh tế, thương mại song phương Việt Nam-Đức, Việt Nam-EU sẽ phát triển vượt bậc.