Nguyễn Xuân Cộng - Người dành tâm huyết cả cuộc đời cho gia đình Tiến Nông

Phạm Xuân Quý
Bài viết: 967

Nắm bắt được thời cơ khi đất nước chuyển mình mở cửa, nền kinh tế tư nhân phát triển, trải qua không ít khó khăn, cho đến hôm nay dưới sự lãnh đạo tài tình cùng bản lĩnh vốn có của một người thuyền trưởng tài ba, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Cộng đã dẫn dắt Tiến Nông đi trên con đường phát triển, trở thành một thương hiệu mạnh, là một trong những công ty dẫn đầu trong lĩnh vực nông nghiệp trên thị trường.