Đảng bộ Hòa Bình - Phát triển toàn diện bền vững

Phạm Xuân Quý
Bài viết: 967

Bước vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hòa Bình đã không ngừng vượt mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên xây dựng Hòa Bình ngày càng phát triển, đạt được nhiều thành tựu cho lớn.