Đảng bộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát triển toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ mới

Phạm Xuân Quý
Bài viết: 967

Để chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, các cấp ủy Đảng, chính quyền, dân và quân trong toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ đã được xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020 , cùng với đó đang tích cực thi đua lập nhiều thành tích nổi bật.