Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk - Phát triển toàn diện, bền vững trong nhiệm kỳ mới

Phạm Xuân Quý
Bài viết: 967

Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới tổ chức đảng bộ cấp tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 với nhiều kỳ vọng mới, với phương châm: "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển".